Hoppa till sidans innehåll

Samrådssvar på planprogram Ingarökrysset

2017-08-31 19:59
Gustavsbergs Bandys samrådssvar på Planprogram Trafiklösning vid Ingarökrysset
  • Uppdaterad: 2017-09-01 09:28

Samrådssvar på Planprogram Ingarökrysset, samrådshandling 20170411

Gustavsbergs Bandy (GIF) vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter på rubricerade planprogram.

GIF är 111 år och har under denna tid varit en stor och viktig del av Gustavsbergs och Värmdös idrotts- och föreningsliv. Genom vår starka historiska anknytning till Gustavsbergsfabriken och samhället är GIF en värdefull kulturbärare i den omvandling som Gustavsberg och Värmdö genomgår.

Byggandet av en bandyhall är en överlevnadsfråga för GIF. Klimatförändringarna gör det allt svårare att spola upp och bibehålla is för vår verksamhet. Vi är övertygade om att vår verksamhet skulle attrahera ännu fler av kommunens barn och ungdomar genom de avsevärt förbättrade förutsättningar för bandyverksamhet som en hall skulle medföra.
Ur sportslig synvinkel är det också en konkurrensfråga då de motståndarlag som GIF möter i allt större utsträckning redan har en bandyhall och har därmed bättre förutsättningar att utveckla duktiga bandyspelare än vad GIF har med nuvarande anläggning på Ekvallen.

En bandyhall skulle även säkerställa tillgång till en stor isyta för allmänhetens åkning till den växande kommunbefolkningen.

Mot denna bakgrund är GIF mycket positivt inställd till det förslag i Planprogram för Ingarökrysset som redovisas i samrådshandling 2017-04-11. 

GIFs synpunkter på förslaget 
GIF:s svar är avgränsat till förslagen rörande placering och utformning av idrottshallarna och berör därmed inte övriga delar av planprogrammet. 

GIF anser att anläggningens placering är mycket lämplig då den är centralt belägen på Värmdö. Möjlighet till goda kommunikationer och parkeringsplatser gör att anläggningen blir lättillgänglig för våra medlemmar, motståndarlag och övriga Värmdöbor. 

Vi är eniga om lämpligheten att samla kommunens isytor på samma ställe. Mot bakgrund av Värmdös växande befolkning och därmed större underlag för oss föreningar som har verksamhet på is anser vi att förslaget enligt figur 48 är lämpligast då det förslaget innebär de största möjligheterna till att expandera isytorna efter framtida behov.

Vi vill slutligen påpeka att just byggandet av en bandyhall är huvudanledningen till att GIF är positiva till en flytt av bandyn från Ekvallen. 

Länk till Planprogram Ingarökrysset


Gustavsberg den 30 augusti 2017.

Jan Bäckström Ordförande Gustavsbergs Bandy

Skribent: Chris Nahlin
Epost: Adressen GömdVår Huvudsponsor

Varmdo_loggo ny ICA Maxi web

    

ullmax2014

 

Handelsbanken Värmdö

 

jm


Frentab

kosalogga
  
 Team Kentas


NSK_bildbanner-260x143 

 

Instagram


#gustavsbergsbandy

 

besöksräknare
besöksräknare

Postadress:
Gustavsbergs IF BK - Bandy
Box 30
13421 Gustavsberg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info